โปรโมชั่น

SAMEDCATION

ระยะเวลาการจอง: 14 พ.ค. - 20 มิ.ย. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 14 พ.ค. – 31 ต.ค. 67
ราคาสมาชิกเริ่มต้นที่ 12,000.- บาท/ห้อง/คืน
ราคาเริ่มต้น 12,400.- บาท /ห้อง/คืน
ฟรี เรือรับส่ง ไป-กลับตามรอบเรือ อาหารเช้า ของว่างประจำวัน และอภินันทนาการอื่นๆ

โปรโมชั่น

SUPER SALE

ระยะเวลาการจอง: 10 - 13 พ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: วันนี้ – 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น 11,700.- บาท/ห้อง/คืน
*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 10,500 บาท ต่อคืน
(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

โปรโมชั่น

OFFERS

โปรโมชั่นเรารักเสม็ด

ระยะเวลาการจอง: 6 ม.ค. – 31 ต.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 6 ม.ค – 31 ต.ต. 67
เริ่มต้น: 20,700.- บาทสุทธิ / คืน

ฟรี เรือรับส่ง ไป-กลับตามรอบเรือ อาหารเช้า ของว่างประจำวัน และอภินันทนาการอื่น ๆ

โปรโมชั่น

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69

ระยะเวลาการจอง: 29 ก.พ. - 6 มี.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 4 มี.ค. – 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น 12,000.- บาท/ห้อง/คืน
*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 10,800 บาท ต่อคืน
(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

โปรโมชั่น

COUPLE GOALS PACKAGE 2 วัน 1 คืน

(สำหรับ 2 ท่านเท่านั้น)
ระยะเวลาการจอง: 1 - 29 ก.พ. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 67
เริ่มต้น: 21,500.- บาทสุทธิ / คืน (2 ท่าน)

แพ็คเกจรวม อาหารเช้า , เรือรับ-ส่งตามรอบ, ที่จอดรถบนฝั่ง
และ นวดหลังและไหล่ 30 นาที สำหรับ 2 ท่าน/ห้อง/การเข้าพัก

โปรโมชั่น

SUMMER BREEZE

ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 28 เม.ย. 67
ระยะเวลาเข้าพัก : วันนี้. – 30 เม.ย. 67
เริ่มต้นที่ 17,250.-/ห้อง/คืน
ฟรี อาหารเช้า, ฟรี เรือรับ-ส่งตามรอบ, ฟรี ที่จอดรถบนฝั่ง