ปารดี

อ่าวกิ่ว เกาะเสม็ด 76 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 ประเทศไทย

ปารดี เกาะเสม็ด

โทร: 038-644-284-7

เบอร์มือถือ: 061-413-8465-7

อีเมล:
[email protected]

ท่าเรือจเด็จ

โทร: 038-652490

เบอร์มือถือ: 083-970-5034

อีเมล:
[email protected] , [email protected]

ฝ่ายสำรองห้องพัก (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.,
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น., ปิดทำการ: วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร: 02-438-9771-2 ต่อ 100-105 โทรสาร: 02-439-0352

อีเมล:
[email protected]

ฝ่ายขายและการตลาด (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ฝ่ายขายและการตลาด (สำนักงานกรุงเทพฯ) เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.,
วันเสาร์ เวลา 08.30 - 12.00 น., ปิดทำการ: วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทร: 02-438-9771-2 ต่อ 106-113
โทรสาร: 02-439-0352

อีเมล:
[email protected]

แบบฟอร์มติดต่อ