WINTER BLISS

PARADEE (ปารดี - ติดทะเล หาดส่วนตัว อ่าวกิ่ว)

ราคาเริ่มต้น 16,950.- บาท/ห้อง/คืน 

 

*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 15,950 บาท ต่อคืน

(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)